Foto Ricordo 14

Foto Ricordo 14. Vertigini. Klausenpass, Urnerboden, ottobre 2013. /// Souvenir Photo 14. Vertigo. Klausenpass, Urnerboden, October 2013.